រូបមន្តវិធីធ្វើត្រីបឹងកញ្ឆែតពិសេស!

គ្រឿងផ្សំ៖ ត្រី ២ក្បាល(១ក្បាលធំល្មម និង ១ក្បាលតូច),គ្រឿងបុក ៣ស្លាបព្រាបាយកន្លះ(គ...

វិធីធ្វើឆាសាច់មាន់ជូរអែមបន្លែគ្រប់មុខ

គ្រឿងផ្សំ៖ សាច់មាន់ ៣០០ក្រាម ហាន់ស្តើងៗល្មម,ខ្ទឹមបារាំង ត្រសក់ ម្ទេសហាវៃ ប៉េងប៉ោ...

វិធីធ្វើតៅហ៊ូបំពងឆាបន្លែគ្រប់មុខ ឆ្ងាញ់ៗ!

គ្រឿងផ្សំ៖ តៅហ៊ូ ២-៣ដុំ,ការ៉ុត ៣០ក្រាម,ស្នៀតពោត ៣០ក្រាម,ផ្កាខាត់ណា ៣០ក្រាម,សណ្តែ...

វិធីធ្វើបង្គាឆាពងទាប្រៃ ឆ្ងាញ់ៗ!

គ្រឿងផ្សំ៖ បង្គា ៨០០ក្រាម(បកសំបក),ពងទាប្រៃស្ងោរ(យកតែពងក្រហម) ៥គ្រាប់,ខ្ទឹមបារាំង...

រូបមន្តវិធិធ្វើខង្កែប ងាយៗឆ្ងាញ់!

គ្រឿងផ្សំទី១៖ កង្កែប ៤ក្បាលធំៗល្មមកាប់ជាដុំៗល្មម), គល់ស្លឹកខ្ទឹម ៥គល់ហាន់ល្អិតៗ,...

វិធីធ្វើឆាសាច់គោផ្កាខាត់ណាប្រេងខ្យង

គ្រឿងផ្សំ៖ សាច់គោ ២០០ក្រាមហាន់ស្តើងល្មម ឬហាន់ជាដុំៗល្មម,ការ៉ុត ៣០ក្រាម,ផ្កាខាត់ណ...

វិធីធ្វើឆាគ្រឿងឆ្អឹងជំនី ឆ្ងាញ់ៗ!

គ្រឿងផ្សំ៖ ឆ្អឹងជំនី ៥០០ក្រាម កាប់ដុំៗ,គ្រឿងបុក ២-៣ស្លាបព្រាបាយ (គល់ស្លឹកគ្រៃ រម...

វិធីធ្វើឆាសាច់គោម្រះព្រៅ ឆ្ងាញ់ៗ!

គ្រឿងផ្សំ៖ សាច់គោ ២៥០ក្រាមហាន់ស្តើងៗល្មម,ម្ទេស និងខ្ទឹមស បុកចូលគ្នា(ដាក់តាមចំណូល...

វិធីធ្វើត្រីចៀនជួន ឆ្ងាញ់ៗ!

គ្រឿងផ្សំ៖ ត្រី ១ក្បាលល្មម ឬ១គីឡូ,សៀង ១ចានចង្កឹះ,ខ្ញីហាន់ជាសរសៃៗ ៣ខាំ,ម្សៅស៊ុប ១...

វិធីធ្វើឆាម្រះព្រៅសាច់មាន់ ឆ្ងាញ់!

គ្រឿងផ្សំ៖ សាច់មាន់ ២០០ក្រាម ហាន់ជាដុំល្មម ឬស្តើងល្មម,ម្ទេស ៧-១០គ្រាប់ និងខ្ទឹមស...

អត្ថបទថ្មីៗ