វិធីធ្វើពងទាចៀនត្រីប្រម៉ាពិសេស ឆ្ងាញ់ៗ!

គ្រឿងផ្សំ៖ ពងទា ២គ្រាប់,ត្រីប្រម៉ាចិញ្ច្រាំ ៥០ក្រាម,សាច់ចិញ្ច្រាំ ៥០ក្រាម,ខ្ទឹមស...

វិធីធ្វើបុកអំពិលខ្ចីត្រីឆ្អើរ!

គ្រឿងផ្សំ៖ អំពិលខ្ចី ២០០ក្រាម,សាច់ត្រីឆ្អើរ ១០០ក្រាម,ខ្ទឹមស ៦កំពឹស,ម្ទេស (ដាក់តា...

វិធីធ្វើញាំស្វាយត្រីឆ្អើរពិសេស!

គ្រឿងផ្សំ៖ ស្វាយខ្ចី ១-២ផ្លែល្មមសាប់ ឬឈូសជាសរសៃៗ,បង្គាក្រៀម ៣ស្លាបព្រាបាយ,សណ្តែក...

វិធីធ្វើត្រីឆាចៀនជួន ឆ្ងាញ់ៗ!

គ្រឿងផ្សំ៖ ត្រី ១ក្បាលល្មម ឬ១គីឡូ,សៀង ១កូនចានចង្កឹះ,ខ្ញីហាន់ជាសរសៃៗ ៣ខាំ,ម្សៅស៊ុ...

វិធីធ្វើសម្លកកូរត្នោតពិសេស!

គ្រឿងផ្សំ៖ ត្រីឆ្លាំង ១គីឡូ,សាច់ជ្រូក ៣ខាំ(ដាក់ ឬមិនដាក់ក៏បាន),ស្លឹកម្រុំ ១ដុំ,អ...

វិធីធ្វើត្រីបំពងនំបញ្ចុកទឹកអំពិលទុំ ឆ្ងាញ់អស់ទាស់!

គ្រឿងផ្សំ៖ ត្រី ១ក្បាលល្មម,អំបិល,គល់ស្លឹកគ្រៃ ១គល់,ស្លឹកក្រូចសើច ២សន្លឹក,ខ្ទឹមក្...

វិធីធ្វើសាច់គោឆាម្រះព្រៅពិសេស!

គ្រឿងផ្សំ៖ សាច់គោ ២៥០ក្រាម ហាន់ស្តើងៗល្មម,ម្ទេស និងខ្ទឹមស បុកចូលគ្នា(ដាក់តាមចំណូ...

វិធីធ្វើបង្គាឆាបន្លែជូរអែម ឆ្ងាញ់ៗ!

គ្រឿងផ្សំ៖ បង្គា ២៥០ក្រាម (បកសំបក),ខ្ទឹមបារាំង ពាក់កណ្តាល,ត្រសក់ ១-២ផ្លែ,ម្ទេសហា...

វិធីធ្វើមាន់ចំហុយសៀងហៃ ងាយៗឆ្ងាញ់!

គ្រឿងផ្សំ៖ មាន់ ១ក្បាល,ខ្ញីចិញ្រ្ចាំ ១ស្លាបព្រាបាយ,ខ្ទឹមសចិញ្រ្ចាំ ៣កំពឹស,ម្ទេសក...

វិធីធ្វើអាម៉ុកត្រី ងាយៗឆ្ងាញ់!

គ្រឿងផ្សំ៖ សាច់ត្រី ២០០ក្រាម ហាន់ជាដុំៗល្មម,សាច់ត្រីចិញ្រ្ចាំ ឬកិន ២០០ក្រាម,គ្រឿ...

អត្ថបទថ្មីៗ