វិធីធ្វើត្រីបំពងទឹកអំពិលទុំហឹរ

គ្រឿងផ្សំ៖ ត្រី ១ក្បាលល្មម,ខ្ទឹមចិញ្រ្ចាំ ៣-៤ស្លាបព្រាបាយ,ម្ទេសហាន់ ឬចិញ្រ្ចាំ ២...

រូបមន្តវិធីធ្វើក្តាមប្រៃ ងាយៗឆ្ងាញ់អស់ទាស់!

គ្រឿងផ្សំ‬៖ ក្តាម ១២-១៥ក្បាល,ទឹកត្រី,រំដេង ១-២ដុំ ហាន់បន្ទះៗ,ក្រូចឆ្មារ ១-២ផ្លែ ...

រូបមន្តវិធីធ្វើស្ងោរស៊ុបសាច់គោផុយឆ្ងាញ់!

គ្រឿងផ្សំ៖ សាច់គោ(សាច់សុទ្ធ ឬសាច់ជាប់ខ្លាញ់)ហាន់ស្តើងល្មម ឬដុំល្មម ១ចានចង្កឹះ,ប៉...

វិធីធ្វើសម្លខ្ទិះល្ពៅសាច់មាន់ ឆ្ងាញ់ៗ!

គ្រឿងផ្សំ៖ សាច់មាន់ ៣០០ក្រាម ហាន់ស្តើងល្មម ឬជាដុំល្មម,ល្ពៅ ៥០០ក្រាម កាត់ជាដុំៗល្...

វិធីធ្វើបង្គាខ្ទិះ ឆ្ងាញ់អស់ទាស់!

គ្រឿងផ្សំ៖ បង្គា ៨-១០ (បកសំបកក៏បាន មិនបកក៏បាន),ខ្ទិះដូង ១០០ក្រាម,គ្រឿងការីបុក ២ស...

វិធីធ្វើសម្លខ្ទិះសាច់គោ ឆ្ងាញ់ណាស់!

គ្រឿងផ្សំ៖ សាច់គោ ៥០០ក្រាម ហាន់ស្តើងល្មម ឬជាដុំល្មម,ខ្ទិះដូង ១ចានចង្កឹះ,គ្រឿងបុក...

វិធីធ្វើត្រីបំពងឆាបន្លែជូរអែម ឆ្ងាញ់ៗ!

គ្រឿងផ្សំ៖ ត្រី ៣៥០ក្រាម,ម្នាស់ ៨០ក្រាម,ម្ទេសហាវៃ ៤០ក្រាម,ខ្ទឹមបារាំង ៣០ក្រាម,ប៉...

រូបមន្តវិធីធ្វើប្រហុកខ្ទិះ ឆ្ងាញ់អស់ទាស់!

គ្រឿងផ្សំ៖ ប្រហុកសាច់ចិញ្រ្ចាំ ៤ស្លាបព្រាបាយ,សាច់ជ្រូកបីជាន់ចិញ្ច្រាំ កន្លះគីឡូ,...

វិធីធ្វើប្រហុកចិញ្រ្ចាំក្រសាំង ឆ្ងាញ់ណាស់!

គ្រឿងផ្សំ៖ ប្រហុកសាច់(លាងទឹកឲ្យស្អាត) ២ស្លាបព្រាបាយ,ក្រសាំង(ឆ្គៀរយកសាច់) ១-២ផ្លែ...

វិធីធ្វើស្ងោរស្ពៃក្តោបញាត់ស្នូល

គ្រឿងផ្សំទី១៖ ស្ពៃក្តោប ២ផ្លែតូច ឬ១ផ្លែធំល្មម,ការ៉ុត និងឆៃថាវ ហាន់ជាដុំៗ (តាមចំណ...

អត្ថបទថ្មីៗ