វិធីដាំដុះជីវ៉ាន់ស៊ុយក្នុងសំបកកំប៉ុងកាហ្វេងាយៗ

302

+សំភារត្រូវមាន
-គ្រាប់ពូជជីវ៉ាន់ស៊ុយ-ដីសំរាប់ដាំដុះ
-លាមកសត្វ-ស្លឹកឈើងាប់ៗ
-សំបកកំប៉ុងកាហ្វដែលគេបោះចោល+វិធីធ្វើ
-ជំហានដំបូង ត្រាំគ្រាប់ពូជនៅក្នុងទឹកយ៉ាងហោចណាស់ ២ ម៉ោង-ពេលកំពុងរង់ចាំគ្រាប់ពូជត្រាំទឹក ត្រូវរៀបចំដីដោយលាយដីសំរាប់ដាំ ២ ផ្នែកលាមកសត្វ ១ ផ្នែក ស្លឹកឈើងាប់ៗ ១ ផ្នែកលាយគ្នាជាដីសើមរួចស្រោចទឹកចុះរួចយកដីចាក់ដីរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ។-បនា្ទប់មកខួងរន្ធនៅបាតកំប៉ុងកាហ្វេហើយចាក់ដីចូល
-បន្ទាប់ស្រង់គ្រាប់ពូជដាក់ចូល រួចរោយដីតិចៗពីលើ ដើម្បីការពារកុំអោយគ្រាប់ពូជបែកចេញពេលស្រោចទឹក-ជំហានបន្ទាប់ចាក់ទឹកបន្តិចល្មមដើម្បីឱ្យសើម ហើយដាក់ក្នុងម្លប់ដោយស្រោចទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។

SHARE