វិធីធ្វើថ្នាំបាញ់មូសតាមបែបធម្មជាតិ មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព

489

+សំភារត្រូវមាន
-ទឹកខ្ពុល ១ដប
-ស្លឹកគ្រៃ ៤-៥ដើម
-ដបសំរាប់បាញ់+វិធីធ្វើ
-ដំបូងយកស្លឹកគ្រៃហានជាបំណែកតូចៗ ដោយប្រើទាំងដើម និងស្លឹក
-បន្ទាប់យកវាដាក់ចូលដបទឹកខ្ពុលមាត់ ដោយបិទគម្របឲ្យជិតទុករយៈពេល ៧ថ្ងៃ-ប្រើវាដោយចាក់ទឹកថ្នាំចូលក្នុងដបសំរាប់បាញ់
-បាញ់នៅកន្លែងដែលអ្នកសង្កេតឃើញថាមានមូសច្រើនសម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។

SHARE