របៀបធ្វើចាហួយដូងក្រអូប

1442

+គ្រឿងផ្សំ
-ទឹកដូងក្រអូប ១លីត្រ-សាច់ដូងក្រអូប ៤០០ក្រាម-ខ្ទិះដូង ៦០០មីលីលីត្រ
-ស្ករស ១៥០ក្រាម-ម្សៅចាហួយ ១៥ក្រាម-អំបិលបន្តិច+វិធីធ្វើ
-ដំបូងចាក់ទឹកដូងចូលឆ្នាំង រួចចាក់ម្សៅចាហួយចូល
-ធ្វើការកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វទុកឲ្យពុះ រួចដាក់ស្ករសនិងអំបិលចូល-បន្ទាប់មកដាក់សាច់ដូងចូល
រួចកូរតិចៗ ហើយដាក់ខ្ទិះដូងចូល បិទភ្លើងចង្ក្រាន
-ចុងក្រោយលើកចាក់ចូលដូង ឬចាក់ចូលចាន កែវ ពុម្ព តាមចំណូលចិត្ត រួចទុកឲ្យត្រជាក់
ជាការស្រេចសម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE