វិធីព្យាបាលដំាណាំដែលមានបញ្ហាស្លឹកឡើងលឿង

451

+គ្រឿងផ្សំត្រូវមាន
-ថ្នាំអាស្រ្ពីរីន ១បន្ទះ
-ទឹកស្អាត ១.៥លីត្រ
-ដបទឹក+វិធីធ្វើ
-យកថ្នាំមកកិនឲ្យម៉ដ្ឋល្អ រួចចាក់ទឹកចូលកូរឲ្យរលាយអស់+វិធីប្រើ
-លាយទឹកថ្នាំ២៥០មល ជាមួយទឹក៥លីត្របាញ់ទៅលើដំណាំរបស់អ្នករៀងរាល់ពេលល្ងាចសម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។

SHARE