​វិធី​ដាំ​សាលាដ​ដោយ​បណ្តុះ​គ្រាប់​ក្នុង​ផើង​

302

+សំភារដែលត្រូវមាន
-គ្រាប់ពូជ​សាលាដ​
-ដី​ជីកំប៉ុស្ត (​ដី​ដាំ​ត្រូវ​ជា​ដី​ធូ​)
-ផើង​ដែលមាន​ទំហំ​ធំ​ល្មម (​តាម​តម្រូវការ​)+ការរៀបចំ​ដាំ
-ចាក់​ដី​កំប៉ុស្ត​ចូល​ក្នុង​ផើង​ក្នុង​កម្រិត​ពេញ​ល្មម​
-ស្រោច​ទឹក​លើ​ដី​នោះ​ឱ្យ​ជោគ​
-យក​គ្រាប់​ពូជ​សាលាដ​រោយ​ដាំ​ពីលើ​ដី​ដែល​ស្រោច​ទឹក​ហើយ​មុន​នោះ​-យក​ដី​កំប៉ុស្ត​បន្ថែម​មករោ​យកប់​ពីលើ​គ្រាប់ពូជដែ​លរោយ​នោះ រួច​សង្កត់​ឱ្យ​ហាប់​ណែន​ដី​
+ការថែទាំ​
-ស្រោច​ទឹក​ជាប្រចាំ ២​ដង​ក្នុង​មួយថ្ងៃ ព្រឹក​និង​ល្ងាច (​អាស្រ័យ​លើ​សំណើម​ដី និង​អាកាសធាតុ​)
-រក្សាទុក​ផើង​នោះ​ក្នុង​ទីតាំង​ដែល​មាន​ពន្លឺ និង​កំដៅថ្ងៃ​គ្រប់គ្រាន់​-ប៉ុន្មាន​សប្តាហ៍​ក្រោយមក សាលាដ​នឹង​ដុះ​លូតលាស់​
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។

SHARE