វិធីធ្វើតែបៃតងក្រូចឆ្នា..!!

197

គ្រឿងផ្សំ
-តែបៃតងកំប៉ុង២ស្លាប់ព្រាបាយ ក្រូចឆ្មា៥គ្រាប់ ស្ករស ទឹកស១កំសៀវ


វិធីធ្វើ
-ដាំទឹកអោយពុះរួចបង់តែចូលទុកអោយត្រជាតិច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូល
-ត្រង់កាក់តែនឹងគ្រាប់ក្រូចឆ្មាចេញរួចដាក់ស្ករសចូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយកទៅក្លាសសេជាកាស្រេច។

SHARE