ជំងឺផ្សិតសឺក្លូស្យូម

329

**ចរិកលក្ខណះ និងលក្ខណ្ឌរបស់ជំងឺ***
– កើតលើដំណាំ ម្ទេស ប៉េងប៉ោះ ត្រប់ គ្រួសារត្រសក់– មីសេយ៉ូមកើតតែនៅលើគល់
– ភ្នាក់ងារបង្កររោគអាចរស់នៅក្នុងដីរយះពេលយូរនៅពេល
សីតុណ្ហភាពដីទាប។– នៅពេលដែល ក្លរ៉ូទីញ៉ា លូតលាស់ វាអាចបំផ្លាញផ្លែ ស្លឹកនិងមែកដែលប៉ះដីកន្លែងដែលវាលូតលាស់។
– ដំណាំដែលកើតជំងឺនេះនិងមានស្លឹកពណ៍លឿងបន្ទាប់មកដើមទាំងមូលនឹងស្រពោនរួចងាប់។– ជំងឺនេះឆ្លងតាមរយះ ដី សំភារះប្រើប្រាស់ក្នុងចំការ***ការគ្រប់គ្រង​***
-​ ធ្វើអនាម័យចំការ និងដាំដំណាំឆ្លាស់ ព្រមទាំងភ្ធួរដីអោយជ្រៅ ឬពន្លិចទឹក– កុំដាំញឹកពេក និងមិនត្រូវដាំនៅលើដីដែលមានជាតិអាសីតខ្ពស់– កប​កាក់សំណល់ដំណាំក្នុងជម្រៅ ០.៥ម៉ែត្រដើម្បីកុំអោយ
វាកកើត– ការពារកូនដំណាំដោយត្រាំកូនជាមួយថ្នាំ Metalaxyl, Mencozeb, Carbendazimសម្រួលអត្ថបទដោយ : ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE