វិធីធ្វើសាប៊ូដូសខ្លួនពីត្រសក់

560

+គ្រឿងផ្សំ និងសំភារៈដែលត្រូវមាន៖
-គ្លីសេរីន(១គីឡូក្រាម)-ត្រសក់(៨០០ក្រាម)-ទឹកក្រូចឆ្មារ(១៦CC)-ទឹកអប់(២CC)-ទឹកឃ្មុំ(២CC)-ពែងសំរាប់វាស់-តម្រងចម្រោះ
-កាំបិត-ពុម្ភសាប៊ូ+របៀបធ្វើ
-ដំបូងយកគ្លីសេរីនទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងបើកភ្លើងឲ្យក្តៅរហូតដល់រលាយ-ចិតត្រសក់ជាដុំតូចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកិន-បន្ទាប់មកយកត្រសក់ដែលកិនរួចទៅច្រុះយកតែទឹកប៉ុណ្ណោះ-ចាក់ទឹកត្រសក់ ទឹកក្រូចឆ្មារ ទឹកអប់ និងទឹកឃ្មុំចូលទៅក្នុងឆ្នាំងគ្លីសេរីនដោយធ្វើការកូររយៈពេល៥នាទី-ចុងក្រោយទុកឲ្យត្រជាក់រួចចាក់វាទៅក្នុងពុម្ភសាប៊ូជាការស្រេចសម្រួលអត្ថបទដោយ : ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE