វិធីបង្កាត់ភ្លើងងាយៗដោយគ្មានផ្សែងបំពុលបរិស្ថាន

513

+សំភារៈដែលត្រូវមាន៖
-ប្រេងឆា(ដែលប្រើរួច)-ក្រដាសអនាម័យ-ធ្យូង-ដែកកេះរឺឈើគូស+ការអនុវត្ត
-ដំបូងយើងរុំក្រដាសអនាម័យមួយដៃសិន​ រួចហើយជ្រលក់វាជាមួយនឹងប្រេងឆា-បន្ទាប់មកទៀតយកដែកកេះរឺឈើគូសដុតវារហូតដល់ឆេះចេញអណ្តាតភ្លើង-ជាចុងក្រោយយកធ្យូងមកផ្គងពីលើជាការស្រេចសម្រួលអត្ថបទដោយ : ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE