វិធីបង្កើនប៉ូតាស្យូមនិងកាលស្យូមដល់ដំណាំដោយប្រើសំបកពងមាន់និងសំបកចេក

481

+សំភារៈដែលត្រូវមានដូចជា៖
-សំបកពងមាន់-សំបកចេកហាលស្ងួត-ម៉ាស៊ីនក្រឡុង+របៀបធ្វើ
-ដាក់សំបកពងមាន់ជាមួយសំបកចេក រួចយកស្លាបព្រាសង្កត់ឲ្យវាបែកជាដុំតូចៗ-បន្ទាប់យកវាទៅដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុង ហើយធ្វើការក្រឡុកវាឲ្យក្លាយជាម្ស៉ៅ+របៀបប្រើ
-លាយវាជាមួយដីដែលនឹងត្រូវដាក់ដាំដំណាំ
សម្រួលអត្ថបទដោយ : ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE