រុក្ខឱសថបូរាណខ្មែរ

378

រុក្ខឱសថ៖ នាងខ្មៅ ភឹកមន
ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ រុក្ខជាតទាំងមូល ឫស ។

កបនឹងជម្ងឺ៖
-រុក្ខជាតិទាំងមូល៖ គ្រុនចាញ់ គ្រុនលស់ ក្អក ពុលម្ហូប។

-ឫស៖ គ្រុនចាញ់ បញ្ចុះកំដៅ កាត់ស្លេស្ម៏ បញ្ចុះទឹកនោម ក្អក។
កំរិតប្រើ៖ 6g-12g ស្ងោរផឹកក្នុង១ថ្ងៃ។

**សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។


សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
ឯកសារយោង៖ រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា

SHARE