ឱសថធម្មជាតិព្យាបាលខ្វាក់មាន់ ឈឺភ្នែក ធ្វើអោយភ្នែកស្រឡះ

2475

រុក្ខឱសថ ៖ អញ្ជ័ន

ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ ឫស
កបនឹងជម្ងឺ៖ ខ្វាក់មាន់ ឈឺភ្នែក ធ្វើអោយភ្នែកស្រឡះ

កំរិតប្រើ៖
ឫស៖ 6g-10gស្ងោរផឹកក្នុង១ថ្ងៃ។

**សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
ឯកសារយោង៖ រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា

SHARE