របៀបបណ្តុះសណ្តែកងាយៗ និងឆាប់លូតបានលឿន ..!

554

របៀបបណ្តុះសណ្តែក៖

-គ្រាប់សណ្តែក ២០០ក្រាម

-កញ្ជើមួយ ឬ ជាលដែលមានប្រហោងអាចច្រោះទឹកបាន

-ដីជីររសោះៗ ២គីឡូ

-ស្បៃមុង បួនបន្ទះ

-លាយទឹកក្តៅឧណ្ហៗក្នុងចានមួយ ទឹកក្តៅបីកែវ ទឹកត្រជាក់បីកែវ

-ត្រាំគ្រាប់សណ្តែកក្នុងទឹកក្តៅឧណ្ហៗ ចំនួនមួយម៉ោង

-យកបន្ទះស្បៃមុងទី១ ទៅលាតក្នុងកញ្ច្រែង

-ផ្សើមដីជីររសោះៗនោះ អោយសើមតិចៗ

-ចាក់ដីជីរចូលកញ្ច្រែង ហើយពង្រាយ អោយមានផ្ទៃរាបស្មើ

-យកគ្រាប់សណ្តែកដែលត្រាំ នេះ ទៅសម្រស់ទឹកចេញ ទុកមួយអន្លើ

-យកស្បៃមុង២បន្ទះ ទៅជ្រលក់ទឹកក្តៅឧណ្ហៗនោះ រួចពូតអោយស្រស់ទឹក ហើយយកមកក្រាល ពីលើដី រៀបស្បៃមុង អោយមានផ្ទៃរាបស្មើធេង

-យកគ្រាប់សណ្តែក យកមកពង្រាយ ពីលើស្បៃមុង អោយរាយស្មើគ្នា

-យកបន្ទះស្បៃមុងចុងក្រោយ ជ្រលក់ទឹកក្តៅឧណ្ហៗ ពូតហើយ លាតគ្របពីលើ

-ប្រស់ទឹកម្តងទៀត អោយសើមសណ្តែកស្មើគ្នា។

ដោយអ្នកស្រី កែវ ច័ន្ទបូរណ៍

SHARE