របៀបធ្វើ នំអំបុកបំពង

1520

របៀបធ្វើ នំអំបុកបំពង+គ្រឿងផ្សំ៖-អំបុក សរសៃដូងកោស(យកទៅលីង)-ម្សៅមី-ខ្ទិះដូង(ដាក់មួយសើមម្សៅសម្រាប់ពូត)-អំបិលបន្តិច-ស្ករស-ចេកពងមាន់ទុំជោរ+វិធីធ្វើ៖-យកម្សៅលាយសរសៃដូងកោស ម្សៅមី ខ្ទិះដូង អំបិលនិងស្ករស រួចលាយចូលគ្នាឱ្យសព្វ ពូតហើយបង្កប់ចេកពងមាន់មួយ នៅចាំកណ្តាល បិតចេកឱ្យជិត។ដាក់ខ្លាញ់ចូលក្នុងខ្ទះទុកឱ្យក្ដៅខ្លាំងសិន រួចយកទៅបំពងឱ្យឡើងក្រហមស្រួយ បន្ទាប់មកស្រង់ចេញ ទុកឱ្យស្រក់ខ្លាញ់ចេញអស់ រួចជាការស្រេច៕

SHARE